Начин на плащане

BG
Начин на плащане:
 1. Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС на Банка ДСК.
 2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa или Mastеrcard
 3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1 000 евро / 2 000 лева. 
 5. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 6. При отказ сумите се възстановяват по същата карта, с която е направено плащането.
EN
Payment:
 • Payment by credit/ debit card through the VPOS of DSK / or via Pay by Link.
 • Types of cards accepted: debit, credit and business Visa and Mastercard cards
 • Transactions are carried out through the security programs Mastercard IdentityCheck and VISA Secure.
 • In terms of security, the maximum amount that can be paid by card is 1000 eur  /  2000 bgn
 • We do not store any credit and debit card information.
 • The return of an amount paid by card is refunded to the same card.