Транзитни декларации могат да се изготвят Online от всяка една вътрешна митница, включително ако ще се задействат от Видин, Брегово, Връшка чука, Стрезимировци, Гюешево, Логодаж, Лесово, Капитан Андреево, Бургас, Варна и др.


Свържете се с някои от нашите офиси или направете заявка Online.

Офис "София Запад"
Транзит, Внос, Износ, T2L, Тир Карнет
Виж повече
Офис "Аерогара София"
Транзит, Внос, Износ, EORI регистрация, T2L
Виж повече
Офис "Драгоман"
Транзит, Внос, Износ, T2L, Тир Карнет, ДВС, ОДВ, ОДН и др.
Виж повече
Офис "Калотина"
Транзит, Тир Карнет, ДВС, ОДВ, ОДН и др.
Виж повече
Офис "Перник"
Транзит, Внос, Износ, T2L, Тир Карнет, ДВС, ОДВ, ОДН и др.
Виж повече
Офис "Свиленград"
Транзит, Внос, Износ, Тир Карнет, ДВС, ОДВ, ОДН и др.
Виж повече

Банкова сметка:

Банка ДСК
IBAN: BG34STSA93000023584155 (BGN)
BIC: STSABGSF
Титуляр: ПАМ ООД