НАШИТЕ ОФИСИ

Офис "София Запад"

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки.

Виж повече

Офис Аерогара София

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки.

 

Виж повече

Офис "Драгоман"

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки, ДВС, ОДВ, ОДН и др.

Виж повече

Офис "Калотина"

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки, ДВС, ОДВ, ОДН и др.

Виж повече

Офис "Перник"

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки, ДВС, ОДВ, ОДН и др.

Виж повече

Офис "Свиленград"

Транзит, Внос, Износ, T1, T2, Регистрация на ЕОРИ номер, Освобождаване на куриерски пратки, ДВС, ОДВ, ОДН и др.

Виж повече
Транзитни митнически декларации Т2, могат да се изготвят Online от всяка една вътрешна митница, включително и ако ще се задействат от гранични пунктове – Брегово, Връшка чука, Стрезимировци, Гюешево, Логодаж, Лесово, Капитан Андреево, Бургас, Варна и др.

За Нас

Митническа агенция ПАМ е създадена през 1994 година.
Фирмата е специализирана в митническо агентство и спедиция и митническото представителство, като за целта притежава безсрочен лиценз за митнически агент, издаден от МФ – Агенция “Митници” под No 119-3/05.02.2002. За извършване на упоменатите дейности, дружеството притежава банкова гаранция за обезпечаване на транзити T1 и T2 чрез разрешение издадено от Министерство на финансите, Агенция “Митници” – Централно митническо управление с изх. № П-26-00-0014 от 29.10.2003 г.
Дейностите като митнически агент, митнически представител и посредник извършваме на граничните пунктове с Република Сърбия (Калотина, Брегово, Връшка чука, Стрезимировци), с Република Македония (Златарево и Гюешево), с Република Турция ( Капитан Андреево и Лесово), както имаме и бюра на вътрешни митници – Драгоман, Перник, Свиленград, Видин и Търговище.
Дружеството има представители за територията на градовете – София, Благоевград, Видин, Лом, Пловдив, Пазарджик, Видин, Лом, Бургас, Варна, Петрич, Гоце Делчев, Кюстендил, Шумен, Стара Загора и други.
   ПАМ е от първите митнически агенти на българския пазар, с над 20 години опит в областта на митническите услуги и митническото посредничество и представителство. Комбинацията от опит и високо квалифицирани специалисти, с които разполагаме, ни позволява да осигурим за нашите клиенти извършването на всички видове митнически формалности и услуги. Нашите митнически брокери ще ви представляват пред митническите органи безпроблемно, компетентно и в срок.
Ние предлагаме всички видове митнически услуги: Внос и износ, митническо оформяне; Транзитни митнически операции: Т1, Т2, Т2L; Складиране в митнически складове; Опростени митнически процедури; Изготвяне на митнически документи и сертификати; EORI регистрация; Интрастат декларации; Попълване и задействане/приключване на Тир карнет; Попълване на ЧМР; Попълване на Invoice; Попълване на Packing list
www.pam.bg
1. Регистрация на ФЛ и ЮЛ в портала на Агенция митници.
2. Регистрация на ЕОРИ.
3. Съдействие за издаване на електронен подпис за ФЛ и ЮЛ.
4. Управление и настройка на профили в Агенция Митници за целите на митническото представителство и създаването на заявки за представителство.
5. Гарантиране на стоки с банкова гаранция за режим транзит Т1 и Т2.
6. Банкова гаранция
7. ОДВ, ОДН, Внос, Износ, Тир карнет, ДВС, EUR1, T2L
8. Задействане на транзит Т2 от Хърватска за идващите от ЕС към България през Сърбия.
9. Задействане на транзит Т1 и Т2 за вътрешни митници в Сърбия, Македония и Турция.
10. Задействане на транзит Т2 без пломби
11. Задействане на транзит Т2 от България за пътуващи за ЕС през Сърбия.