С П И С Ъ К на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от Митни сборове, ДДС при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната и Глоби, лихви и неустойки.

(последна актуализация: 01.08.2020 г.)

5803 МБ Драгоман BG60 UNCR 7000 8219 2905 95 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000      
5804 МП Калотина BG49 UNCR 7000 8219 2905 99 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000      
5805 МБ Перник BG06 UNCR 7000 8219 2902 09 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000      
5807 МБ София – Запад BG45 UNCR 7000 8219 2905 74 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000      
5808 МБ София – Изток BG07 UNCR 7000 8219 2905 79 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000      
5100 МБ Летище BG10 UNCR7630 8200 0002 08 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

 

UNCR 9660 UNCRBGSF
Митни сборове 222800      
ДДС при внос 220800      
Акциз при внос 220300      
Глоби, лихви, неустойки 225000