Дружество “ПАМ” ООД е създадено през 1994 година.
Фирмата е специализирана в митническо агентство и спедиция и митническото представителство, като за целта притежава безсрочен лиценз за митнически агент, издаден от МФ – Агенция “Митници” под No 119-3/05.02.2002. За извършване на упоменатите дейности, дружеството притежава банкова гаранция за обезпечаване на транзити T1 и T2 чрез разрешение издадено от Министерство на финансите, Агенция “Митници” – Централно митническо управление с изх. № П-26-00-0014 от 29.10.2003 г.
Дейностите като митнически агент, митнически представител и посредник извършваме на граничните пунктове с Република Сърбия (Калотина, Брегово, Връшка чука, Стрезимировци), с Република Македония (Златарево и Гюешево), с Република Турция ( Капитан Андреево и Лесово), както имаме и бюра на вътрешни митници – Драгоман, Перник, Свиленград, София (МБ – София запад, МБ – Аерогара)
Дружеството има представители за територията на градовете – София, Благоевград, Видин, Лом, Пловдив, Пазарджик, Видин, Лом, Бургас, Варна, Петрич, Гоце Делчев, Кюстендил, Шумен, Стара Загора и други.
ПАМ е от първите митнически агенти на българския пазар, с над 20 години опит в областта на митническите услуги и митническото посредничество и представителство. Комбинацията от опит и високо квалифицирани специалисти, с които разполагаме, ни позволява да осигурим за нашите клиенти извършването на всички видове митнически формалности и услуги. Нашите митнически брокери ще ви представляват пред митническите органи безпроблемно, компетентно и в срок.
Ние предлагаме всички видове митнически услуги: Вносн и износ, митническо оформяне; Транзитни митнически операции: Т1, Т2, Т2L; Складиране в митнически складове; Опростени митнически процедури; Изготвяне на митнически документи и сертификати; EORI регистрация; Интрастат декларации; Попълване и задействане/приключване на Тир карнет; Попълване на ЧМР; Попълване на Invoice; Попълване на Packing list